Cursus Alfabetisering

Analfabetisme is een grote belemmering in het dagelijks leven. Heeft u iemand in de omgeving die in zijn of haar land van herkomst niet heeft leren lezen en schrijven? ASB Onderwijs kan hierbij helpen met de cursus alfabetisering.

De problemen waar iemand in zo’n situatie tegen aan loopt, zijn bijvoorbeeld het vinden of behouden van een baan, het invullen van officiële papieren, reizen, maar ook het helpen van de kinderen met hun huiswerk. Hoeveel makkelijker wordt het niet als u de Nederlandse taal beheerst?

Ook anders-alfabeten (mensen die wel kunnen lezen en schrijven in hun eigen taal, maar niet het Nederlandse alfabet kennen) kunnen zich bij ASB Onderwijs inschrijven voor de cursus alfabetisering. In deze cursus wordt Nederlands lezen en schrijven, spreken en luisteren geleerd.

Door het volgen van de cursus alfabetisering kunt u zich makkelijker uitdrukken in woord en geschrift. Na deze cursus kunt u ook doorstromen van de naar de cursus inburgering. Hier wordt u voorbereid op het inburgeringsexamen.

Methode

Er is een specifieke methode die toegepast wordt voor analfabete migranten die het Nederlands ook niet kunnen spreken of verstaan. Deze methode die ASB Onderwijs hiervoor hanteert is “7/43”. Deze methode gaat ervan uit dat cursisten pas kunnen lezen en schrijven als ze eerst een aantal woorden en begrippen mondeling beheersen. 7/43 gaat uit van 7 thema’s en is voornamelijk gericht op technisch leren lezen en schrijven. De schijfvaardigheid wordt geoefend aan de hand van 43 basiswoorden. Deze woorden passen binnen de 7 thema’s.

Schrijf u in of meld u aan voor een persoonlijk advies.