Examenonderdelen Staatsexamen NT2

Het staatsexamen NT2 bestaat uit meerdere examenonderdelen die worden afgenomen door DUO.

Onderdeel lezen

Het staatsexamen lezen (leesvaardigheid) wordt op de computer gedaan. U leest hier een aantal kleine teksten waarover u ook een aantal vragen zult beantwoorden.

Onderdeel schrijven

Het staatsexamen schrijven (schrijfvaardigheid) doet u met pen en papier. U schrijft hier korte brieven en u zult een formulier moeten invullen.  

Onderdeel spreken

Het examen spreken (spreekvaardigheid) doet u op de computer. Op het examen moet u Nederlands spreken en verstaan. U moet filmpjes bekijken en vragen beantwoorden.

Onderdeel luisteren

Het staatsexamen luisteren (luistervaardigheid) wordt op de computer gedaan. U beantwoordt vragen over filmpjes en u luistert goed naar de teksten. Deze kunnen bijvoorbeeld gaan over een doktersbezoek of over naar school gaan. 

Onderdeel Kennis van de Nederlandse maatschappij

Het staatsexamen Kennis van de Nederlandse Maatschappij doet u op de computer. U krijgt korte filmpjes van typisch Nederlandse situaties te zien. Denk aan het doen van de boodschappen of een bezoek aan de tandarts. Na elk filmpje moet u een vraag beantwoorden.

Onderdeel Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt

Het examen Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt gaat over werken en werk zoeken. U moet thuis of op school opdrachten doen. Het resultaat stuurt u naar DUO. Daarvoor moet u kaarten gebruiken. Deze kaarten heten Resultaatkaarten. DUO kijkt of u de opdrachten goed gedaan hebt. Dan krijgt u een gesprek bij DUO. Op het gesprek krijgt u vragen.

Let op: Het examenonderdeel Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) gaat veranderen. Houd onze website in de gaten voor meer informatie.