Klachtenregeling

ASB Onderwijs hecht veel waarde aan een goede en transparante relatie met haar klanten. Het verlenen van diensten is mensenwerk. Hoe zorgvuldig daarbij ook te werk wordt gegaan, er kan iets misgaan of een klant kan ontevreden zijn over de dienstverlening.

Om een zorgvuldige behandeling van klachten te waarborgen heeft ASB Onderwijs een klachtenregeling opgesteld. De regeling is van toepassing op alle soorten klachten van klanten van ASB Onderwijs.

U kunt het Klachtenreglement downloaden. Klik op ‘Download Klachtenregeling’ hieronder.

Indienen van klachten

Klachten kunnen zowel via deze website als schriftelijk en telefonisch worden ingediend.

Postadres

ASB Onderwijs
T.a.v. Afdeling Klachten
Anne Frankplein 12
5122 CB Rijen

Internet

[email protected]

Telefonisch

088 – 424 14  00
Bij melding van een situatie waarover u een klacht wilt indienen.

U kunt het document over de  klachtenregeling hier downloaden