Staatsexamen NT2

Het staatsexamen NT2 dat door Duo wordt afgenomen bestaat uit meerdere examenonderdelen. 

Onderdeel lezen
Het staatsexamen leesvaardigheid wordt via een computer afgenomen. U krijgt vragen over een tekst die u hiervoor moet doorlezen.

Onderdeel schrijven
Het staatsexamen schrijfvaardigheid doet u door middel van pen en papier. U schrijft enkele korte brieven en moet een formulier correct invullen.  

Onderdeel spreken
Het staatsexamen spreekvaardigheid doet u weer op de computer. Op dit examen moet u voldoende Nederlands kunnen spreken en verstaan. Ook krijgt u vragen over filmpjes die u daarvoor heeft bekeken.

Onderdeel luisteren
Het staatsexamen luistervaardigheid wordt op de computer afgenomen. U krijgt filmpjes te zien en teksten te horen, waarna u daar vragen over moet beantwoorden. Deze kunnen gaan over alledaagse gebeurtenissen of handelingen, zoals een tandarts- of apotheekbezoek.

Onderdeel Kennis Nederlandse maatschappij
Het staatsexamen Kennis van de Nederlandse Maatschappij gaat via de computer. U krijgt korte filmpjes van typisch Nederlandse situaties te zien, zoals boodschappen doen of een tandartsbezoek. Na elk filmpje moet u hierover weer vragen beantwoorden.

Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt
Het examen Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt behandelt het thema werken en werk zoeken. U kunt hiervoor de opdrachten thuis of op school maken. Het resultaat stuurt u naar DUO. Daarvoor moet u de Resultaatkaarten gebruiken. DUO beoordeelt deze opdrachten en bij goed resultaat krijgt u een gesprek bij DUO.

Let op: Het examenonderdeel Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) gaat veranderen. Houd onze website in de gaten voor meer informatie.